NIE
w becie iOS 17 też NIE
Jak się pojawi to powiemy o tym w
Techlove